Tra cứu vận đơn

Vận đơn tối đa 13 ký tự chữ và số
(Ví dụ: VN125966888)

  Go

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh 1
0913231800
kinh doanh 2
0982031800
Vinapostvn@gmail.com

Tỷ giá ngoại tệ

Thống Kê Truy Cập
Tổng Truy Cập:11056
Hôm Qua:29
Hôm nay:11
Đang Online:3
THỜI HẠN LƯU GIỮ BƯU GỬI VINAPOST
Bưu gửi Vinapost Express không phát được do người nhận từ chối, mời không đến nhận, địa chỉ không đầy đủ, không tể xác định được người nhận, không có người nhận…
1. Thời hạn lưu giữ đối với bưu gửi EMS trong nước.

a. Bưu gửi Vinapost Express không phát được do người nhận từ chối, mời không đến nhận, địa chỉ không đầy đủ, không tể xác định được người nhận, không có người nhận…nếu không có yêu cầu chuyển hoàn của người gửi thì được lưu giữ tại bưu cục phát 3 tháng.Hết thời hạn lưu giữ được chuyển đến Hội đồng xử lý bưu gửi vô thừa nhận.

b. Trường hợp có yêu cầu chuyển hoàn của người gửi:

- Chuyển hoàn ngay đối với bưu gửi Vinapost Express không phát dược do người nhận từ chối, địa chỉ không đầy đủ, không xác định được người nhận, không có người nhận.
- Lưu tại bưu cục phát 6 ngày kể từ ngày để lại giấy mời đối với bưu gửi Vinapost Express chưa phát được sau 2 lần đi phát và để lại giấy mời tại địa chỉ người nhận. Hết thời hạn 6ngày không thấy người nhận đến nhận, bưu cục phát có trách nhiệm chuyển hoàn bưu gửi Vinapost Express cho bưu cục gốc.

2. Thời hạn lưu giữ đối với bưu gửi quốc tế đến.

- Bưu gửi Vinapost Express không phát được do người nhận từ chối, mời không đến nhận, địa chỉ không đầy đủ, không thể xác định được người nhận, không có người nhận… Bưu cục phát có trách nhiệm lưu giữ trong thời gian12 ngày kể từ ngày phát lần cuối cùng. Hết thời hạn lưu giữ tại bưu cục phát sẽ được chuyển hoàn về bưu chính nước gốc.
- Trường hợp người nhận có đơn đề nghị giữ bưu gửi Vinapost Express để bổ sung giấy phép nhập khẩu thì có thể giải quyết nhưng không vượt quá 20 ngày kể từ ngày bắt đầu lưu giữ (người nhận phải trả phí lưu kho theo quy định).
Designed by - Giải pháp công nghệ Express