Tra cứu vận đơn

Vận đơn tối đa 13 ký tự chữ và số
(Ví dụ: VN125966888)

  Go

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh 1
0913231800
kinh doanh 2
0982031800
Vinapostvn@gmail.com

Tỷ giá ngoại tệ

Thống Kê Truy Cập
Tổng Truy Cập:13660
Hôm Qua:19
Hôm nay:14
Đang Online:1
Quy định về khiếu nại bồi thường
Điều kiện chấp nhận khiếu nại bưu gửi chuyển phát nhanh. - Thời hạn chấp nhận khiếu nại đốivới bưu gửi trong nước là 3 tháng và bưu gửi quốc tế là 4 tháng kể từ ngày sau ngày kết thúc chỉ tiêu thời gian toàn trình đã công bố.
1. Điều kiện chấp nhận khiếu nại bưu gửi chuyển phát nhanh.

- Thời hạn chấp nhận khiếu nại đốivới bưu gửi trong nước là 3 tháng và bưu gửi quốc tế là 4 tháng kể từ ngày sau ngày kết thúc chỉ tiêu thời gian toàn trình đã công bố.
- Chỉ chấp nhận khiếu nại tại những bưu cục có mở dịch vụ Vinapost Express.
- Chỉ chấp nhận khiếu nại sau khi kết thúc chỉ tiêu thời gian toàn trình

2. Những trường hợp không thuộc trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ

-Trường hợp bất khả kháng vì thiên tai, địch họa hoặc những tình huống bất ngờ vượt quá khả năng khắc phục của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.
- Bưu gửi Vinapost Express bị hư hỏng do người gửi gói bọc không đảm bảo nội dung bên trong.
- Bưu gửi Vinapost Express bị phát nhầm do lỗi của người gửi.
- Bưu gửi Vinapost Express có vật phẩm, hàng hoá bị huỷ hoại do đặc tính tự nhiên.
- Bưu gửi Vinapost Express có vật phẩm hàng hoá vi phạm quy định về hàng cấm gửi, gửi có điều kiện của Nhà nước, bị cơ quan Nhà      nước có thẩm quyền tịch thu hoặc bị huỷ theo quy định của pháp luật.
- Bưu gửi Vinapost Express gửi đi quốc tế bị thu giữ theo luật lệ của nước nhận..
- Phần giá trị khai man, khai vượt quá giá trị thực tế của bưu gửi Vinapost Express khai giá .
- Bưu gửi khiếu nại quá thời hạn quy định.
- Đối với bưu gửi Vinapost Express quốc tế có nội dung là vật phẩm hàng hoá, doanh nghiệp không phải chịu trách nhiệm đối với việc khai Hải quan của người gửi hoặc người nhận và những quyết định xử lý của Hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu.
- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không phải bồi thường những thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thực hiện được do việc mất, suy suyển, hư hỏng bưu gửi Vinapost Express gây nên.

3. Nguyên tắc bồi thường

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chịutrách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất do lỗi của doanh nghiệp gây ra cho người có quyền thụ hưởng

- Tiền bồi thường được trả bằng tiền Việt Nam.
- Tiền bồi thường được trả cho người gửi hoặc người được người gửi uỷ quyền nhận. Trường hợp người nhận đồng ý nhận bưu phẩm Vinapost Express bị suy suyển hư hỏng thì người nhận được quyền nhận bồithường. - Đối với bưu gửi Vinapost Express gửi từ ViệtNam đi quốc tế, nếu phải bồi thường, Vinapost Express chỉ bồi thường cho người gửi hoặc người được người gửi uỷ quyền đang ở tại Việt Nam.
- Đối với bưu gửi quốc tế đến Việt Nam: việc bồi thường được thực hiện theo Điều ước quốc tế thoả thuận song phương giữa Bưu chính hai nước.
Designed by - Giải pháp công nghệ Express